Niečo o héliu....

HÉLIUM

Znažčka : He

Protónové číslo: 2

atómová hmotnosť: 4,0026 g/mol
hélium je jedným zo vzácnych plynov skupiny O periodickej tabuľky. To je druhý najľahší prvok. 
Hlavné héliové zdroje na svete je rad polí zemného plynu v Spojených štátoch.

 

Hélium sa na Zemi vyskytuje iba veľmi vzácne. V zemskej atmosfére sa vyskytuje iba vo vyšších 
vrstvách a vďaka svojej mimoriadne nízkej hmotnosti postupne z atmosféry vyprcháva do 
medziplanetárneho priestoru.

 

V menšom množstve sa nachádza v zemnom plyne, z ktorého sa získava vymrazovaním. Hélium 
aj zriedkavo vyviera z trhlín v zemi, najznámejšie oblasti týchto prameňov ležia v Skalistých
horách v USA. Predpokladá sa, že toto hélium je produktom jadrového rozpadu prvkov v zemskej 
kôre.

 

Vo vesmíre je hélium po vodíku druhým najviac zastúpeným prvkom. Vyskytuje sa predovšetkým 
vo všetkých svietiacich hviezdach , kde je jedným z medzistupňov termonukleárnej syntézy, ktorá 
je podľa súčasných teórií základným energetickým zdrojom vo vesmíre. Tvorí približne 25 % 
hmoty okolitého pozorovateľného vesmíru.

 

Článok pripravil Dominik Kopiary