Ako pestovať pukancovú kukuricu?

            

Kukurica je teplomilná rastlina. Pre dobrý rast vyžaduje teploty od 22 – 25 0C. Okrem požiadaviek na vysoké teploty je veľmi citlivá na ich priebeh, napr. chladná jar a leto predlžujú jej pestovateľské obdobie a zhoršuje sa i kvalita. Klíči už pri teplote 8 0C. Opeľovanie nastáva pri teplote 12 0C. Nízke teploty  –4 0C rastliny ničia. Je veľmi náročná na dostatočné množstvo vody v období klíčenia, kvitnutia a oplodnenia. Na pôdu nie je náročná. Kukurica pukancová je náročná na svetlo. Pukancovú kukuricu úspešne môžeme pestovať len v najteplejších oblastiach. Kukuricu pukancovú zberáme v botanickej zrelosti, keď je povrch semien sklovitý a hladký. Po zbere klasy dosúšame a skladujeme. Po dosušení klasy odzrňujeme.