Lukostreľba

Kto by nechcel byť aspoň na chvíľu Robinom Hoodom?

Luk a šípy neodmysliteľne patria k mnohým hrdinom, či už je to spomínaný zbojník, ale napr. aj americkí Indiáni.

Lukostrelba - teda strieľanie šípov pomocou luku bola v minulosti využívaná pri poľovaní a v boji. Až oveľa neskôr sa stala športom, dnes už aj olympijským. Súťaže v ľukostrelbe sa môžu konať v hale, aj vonku. Medzi základné lukostrelecké disciplíny patrí: 

terčová ľukostrelba - šípy sa strieľajú do cieľa kvôli presnosti, a to z viacerých vzdialeností.
poľná ľukostrelba - vyvinula sa z klasickej poľovačky, no terčom nie sú živé zvieratá. Lukostrelci prechádzajú traťou vonku v malých skupinách a strieľajú na rôzne umiestnené terčovnice.

Cenník na vyžiadanie.
kovac@kovacservis.sk